ESEMÉNYNAPTÁR

April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

Az egészségügyi ellátás keretében a lakó életkorának és egészségi állapotának megfelelően az intézmény gondoskodik a lakó:

- egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításáról

- rendszeres orvosi felügyeletéről, ennek keretében biztosítja az egészségi állapot folyamatos ellenőrzését, tanácsadást, szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzését és a gyógykezelést, ha az intézmény keretei között megoldható

- szükség szerinti ápolásáról

- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról (szakrendelésre utalásról és szükség szerinti kísérésről)

- kórházi kezeléshez való hozzájutásról (beutalásról, beszállításról)

- gyógyszerellátásról és gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően.

- szűrővizsgálatainak megszervezéséről.

Rendszeres orvosi felügyelet – alapellátás

Lakóink számára az állapotuk és betegségeik szerinti lehető legmagasabb szintű egészségügyi hozzáférhetőséget biztosítjuk. Minden szolgáltatás elérhető, amelyek az egészség javításához, a betegségek megelőzéséhez és a gyógyításhoz, a beteg maximális funkcionális szinten való rehabilitálásához szükséges.

Az intézményben háziorvos, valamint pszichiáter és urológus szakorvos működik közre a lakók ellátásában.

Ápolás

Az akut és krónikus betegek szükség szerinti ápolása során az intézmény biztosítja:

1.) A megfigyelést:

- Az objektív és szubjektív tünetek észlelését, ezek értelmezését a rájuk való reagálást.

- A kardinális tünetek monitorozását.

2.) Az önellátási hiány megszüntetését:

- Azokat a szükségleteket, amelyet a lakó nem tud kielégíteni, abban a gondozó nyújt segítséget.

3.) A lakó önellátásának szinten tartását:

- A lakó annak a szükségletének kielégítésében kap segítséget, amelyre önállóan nem képes. Amire képes, azt önmaga végzi el, így biztosítható az önellátási képesség megtartása.

4.) A rehabilitációt:

- A beteget hozzá kell segíteni az elvesztett önellátási funkciók helyreállításában.

5.) A gyógyításban való részvételt:

- A gyógyszerek beadását.

- Az orvos által elrendelt kezelések elvégzését.

6.) A diagnosztikus vizsgálatokhoz egyes vizsgálati anyagok levételét, valamint ezekre a vizsgálatokra való felkészítést.

7.) A biztonságos és higiénikus környezet kialakítását, fenntartását.

8.) A megfelelő kommunikációt:

- A lakóval és hozzátartozójával, valamint a gondozási team tagjai közötti kommunikációt.

9.) Az oktatást:

- Az ápoló-gondozó érthetővé teszi a lakó előtt az ellátás elméleti és gyakorlati hátterét.

- Személyes fejlődésében segíti.

10.) Védelmezést és képviselést:

- A gondozó megelőzi a lakó egészségkárosodását.

- Védelmezi emberi jogait és jogi érdekeit.

11.) A kapcsolattartást:

- A hozzátartozókkal.

- Lakóink kórházba kerülése esetén rendszeresen tartjuk kórházi kezelésük ideje alatt is a kapcsolatot telefonon, ill. személyes látogatással.

 

Szakorvosi ellátás

Szükség esetén a csongrádi Rendelő Intézet valamint a szentesi Kórház biztosítja lakóink számára a szakorvosi ellátást. A vizsgálatokra saját gépjárművel ill. szükség esetén mentővel szállítjuk a betegeket.

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás

Az alapgyógyszer-készlet körébe tartozó gyógyszereket az intézmény térítésmentesen biztosítja.

Az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét, ide értve a dobozdíjat is, az ellátást igénybe vevő viseli.

A bentlakásos intézmény viseli az ellátást igénybevevő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükségletének teljes költségét, ha

- az ellátást igénybevevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az Szt. 117/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott százalékát, vagy

- az ellátást igénybevevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja

részleges költségét, ha:

az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimumnak az Szt.-ben meghatározott százalékát, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátást igénybe vevő egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az esetben az intézmény az ellátást igénybevevő jövedelmének a költőpénz összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti.

A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek (szemüveg) az ellátott költségén történő biztosítása.

A lakók rehabilitációja az Aranysziget Otthonban:

A lakók rehabilitációjára az intézmény indulásától kezdve nagy hangsúlyt fektetünk. A fekvőként bekerülő lakók mobilizálását az orvossal, mozgásterapeutával (gyógymasszőrrel), gondozókkal, az osztályvezetőkkel, és a foglalkoztatókkal team munkában végezzük.

Az alábbi rehabilitációs kezelések kivitelezésére van lehetőségünk:

gyógymasszázs,

TENS-gépes kezelés,

gépi masszírozás,

Ritexes pakolás

egyéni tornagyakorlatok

csoportos torna

A beteg lakók rehabilitációja után a rehabilitált lakó támogatását is team munkában valósítjuk meg, bevonva a lakók családját is lehetőség szerint.

Ápolási- gondozási tevékenység

Munkánk során elsődleges feladatnak tekintjük, hogy lakóink számára magas színvonalú, komplex ápolást, gondozást nyújtsunk, és ez által a testi, lelki, szociális jólétüket biztosítani tudjuk.

Feladatunk:

- A személyre szabott bánásmód biztosítása, amely elősegíti a konfliktusok kialakulásának a megelőzését.

- Elősegíteni, támogatni az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakítását

- Pozitív irányba befolyásoljuk az intézményi életformához való alkalmazkodást

- A ellátottak segítése abban, hogy a mindennapi élet feladataikban, elsősorban az önellátás területén minél nagyobb önállóságra tegyenek szert, hogy képesek legyenek közösségben, (munkahelyen - fogyatékosok esetében) helyt állni.

 Az egészségügyi ellátás, gondozás célja az egészség védelme, a megbetegedések megelőzése, a kialakult betegségek korai felismerése és gyógyítása. Ehhez nélkülözhetetlenek a rendszeres orvosi vizitek. Az orvosi ellátás feltételei intézményen belül adottak, jól felszerelt orvosi rendelővel rendelkezünk.

Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi felügyeletet és szükség szerint a szakorvosi ellátást.

Lakóink egészségi állapotának megőrzése és nyomon követése érdekében rendszeres szűrővizsgálatokat szervezünk: vércukor, vizelet, testsúly, vérnyomás, pulzus, tüdő, bőrgyógyászati és szemészeti szűréseket.

Intézményünkben a pontosság és nyomon követhetőség érdekében központi gyógyszerosztás történik.

 

Külön figyelmet fordítunk munkánk során arra, hogy minden lakó névre szólóan megkapja a számára felírt segédeszközt. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök nyilvántartása számítógépes adatfeldolgozással történik.

Lakóink számára igényeiknek és állapotuknak megfelelően egyéni gondozást, fejlesztést biztosítunk. Az ellátás középpontjában a lakó áll. A lakó emberi méltóságát maradéktalanul tiszteletben kell tartani az ellátása során.

 

SZAKÁPOLÁS

 Intézményünk 2014 óta rendelkezik működési engedéllyel szakápolási feladatok ellátására.

A feladatokat 2 fő szakképzett dolgozónk látja el orvosi utasítások alapján.

A szakápolás keretében végrehajtható feladatok

- Szondatáplálás

- Tracheális kanül tisztítása, cseréje

- Katéter csere, hólyagöblítés,

- Intravénás folyadék és elektrolitpótláshoz kapcsolódó feladatok,

- Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok ellátása, műtéti területek ellátása,

- sztomaterápia,

- drének kezelése,

- szakma-specifikus szájápolási tevékenységek,

- Dekubitálódott, fekélyes területek kezelése,

- Átmenetileg, vagy részlegesen kiesett, vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó feladatok: segédeszköz, protézis használat, hely-helyzetváltoztatás segítése,

- Speciális eljárások alkalmazása: UH inhalálás, légzésterápia, oxigénterápia, szívó alkalmazása,

- Tartós fájdalomcsillapítás,

 A szakápolási tevékenységek helyben történő ellátásával a beteg nehézkes és indokolatlan mozgatása (intézmény-kórház-intézmény között) váltható ki, amely nagymértékben szolgálja az ellátásra szoruló kényelmét és gyógyulását.